تایمر ستاره مثلث (دو رله ای) برناآرتا صنعت نماینده فروش تایمر ستاره مثلث (دو رله ای) برنا


آرتا صنعت آماده ارائه بهترین خدمات و محصولات می باشد.


برای کسب اطلاعات بیشتر جهت تهیه محصولات و لیست قیمت با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید.021-36916514

021-36916520

09126975490

آرتا صنعت ارائه دهنده بهترین محصولات و خدمات می باشد. برای ثبت سفارشات و یا اطلاع از قیمت محصولات،تماس حاصل فرمایید.

تایمر چیست؟تایمرها یکی از وسایل فرمان دهنده در مدارهای کنترل اتوماتیک هستند که وظیفه کنترل مدار را برای مدت زمانی معین برعهده دارند. ﮔﺎﻫی اوﻗﺎت اﻧﺘﻈﺎر ﻣیرود ﻛﻪ ﻳﻚ مدار ﻣﺪت زمانی ﭘﺲ از گرفتن فرمان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪت زﻣﺎنی از ﻛﺎر ﺑﻴﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، در ﻣﺪارات ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘی از انواع ﺗﺎﻳﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣی ﺷﻮد.تایمر ها طور معمول در انواع زیر طراحی و ساخته می شوند:
 • تایمر الکترونیکی

 • تایمر نیوماتیکیدربین انواع تایم ها، تایمرهای الکترونیکی بیشترین کاربرد را دارند.تایمر الکترونیکی:از رلۀ زمانی الکترونیکی برای تنظیم زمان های کمتر از ثانیه تا چندین دقیقه و حتی ساعت استفاده می شود. در ساختمان این رله ها از مدارها و اجزای الکترونیکی خازن، مقاومت، ترانزیستور، بوبین و ... استفاده شده است.در ساده‌ترین نوع تایمر الکترونیکی (نوع خازنی) اصول ساختمان رله زمانی الکترونیکی بر مبنای مدار RC خازن و مقاومت و بر حسب تأخیر زمانی استوار است رله زمانی وصل می شود که خازن شارژ شود و ولتاژ دو سر آن برابر ولتاژ متصل رله گردد. بعد از وصل رله، بار ذخیره شده در خازن روی مقاومتی که توسط کنتاکت باز رله به دو سر خازن وصل می شود تخلیه می شود. در این نوع رله با تغییر ظرفیت خازن و یا مقدار مقاومت می توان زمان تایمر را تنظیم کرد.

تایمرهای صنعتی مثل شستی ها و میکروسوئیچ ها به کنتاکتورها و دیگر اجزاء مدار فرمان می دهد و تنها اختلاف آن ها در نوع فرمان دادن است یعنی شستی ها توسط دست انسان فرمان می گیرند و لیمیت سوئیچ ها توسط نیروهای مکانیکی، اما تایمرها به طور خودکار فرمان می دهند.اغلب ﺗﺎﻳﻤﺮﻫﺎﻳی ﻛﻪ در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. از ﻧﻮع ﺗأﺧﻴﺮ در وصل (On Delay) می باشند یعنی زمانی که تایمر تحریک شود، زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﭘﺲ از به ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪن زﻣﺎن تنظیمی خروجی متصل می گردد.

انواع تایمر:

تایمرهای الکترونیکی از لحاظ عمل کرد به دسته های زیر تقسیم شده اند:۱- تایمرتاخیر دروصل :رله با تأخیر در وصل، پس از مدت معینی از آغاز تحریک شدن پایه تریگر، خروجی آن فعال می شود اگر پیش از سپری شدن زمان تعیین شده، تحریک قطع شود تایمرغیر فعال می گردد.

۲- تایمر با تاخیر در قطع :در این رله ها همزمان با تحریک پایه تریگر تایمر فعال می شود که پس از قطع شدن تحریک خروجی و پس از زمان تعیین شده تیغه به حالت اولیه بر خواهد گشت.

۳- تایمر با تاخیر در قطع و وصل :تایمر ها در زمان خاموش شدن و روشن شدن با تأخیر همراه هستند.

۴- تایمر با تاخیر در وصل ماندگار :تایمر های دارای تاخیر در وصل ماندگار دو پایه تریگر و بازنشانی دارند. که با تحریک تریگر وبعد از گذشت زمانی تعیین شده خروجی تایمر فعال می شود و در این حالت باقی می‌ماند. برای غیر فعال شدن خروجی باید پایه بازنشانی را فعال کرد.

تایمر الکترونیکی RE7ML11BU:

این نمونه تایمر الکترونیکی، تاخیر در وصلی بین یک ۰٫۵ تا ۳۰۰ ساعت را ایجاد می نماید. خروجی این نوع تایمر اصطلاحاً یک باز و یک بسته است (۱C/O) و رنج تغذیه آن ۲۴ تا ۴۸ ولت AC/DC یا ۱۱۰ تا ۲۴۰ ولت متناوب است.کنترل تایمر RE7ML11BU با دو عدد ولوم سلکتوری است که جلوی آن قرار گرفته است ولوم بالا زمان های ثانیه، دقیقه و ساعت را تنظیم کرده و ولوم پایین اندازه ضریب لازم را برای رسیدن به زمان مورد نظر کنترل می نماید.رلۀ تاخیر در وصل(ON-DELAY) به رله ای می گویند که با گرفتن فرمان، رله خروجی آن عمل می کند و کنتاکت خروجی را باز یا بسته می نماید.تایمر ستاره مثلث:تایمر ستاره مثلث، در مدار قدرت و فرمان و مدار ستاره مثلث جهت راه اندازی موتور سه فاز کاربرد دارد. این تایمر به صورت اتوماتیک به مدار کنتاکتور فرمان می دهد و در مدار ستاره مثلث بعد از راه اندازی مدار با استفاده از کنتاکتور ستاره، با فرمان تایمر، کنتاکتور ستاره قطع و کنتاکتور مثلث وصل می شود تا موتور با مدار مثلث به کار خود ادامه داده و جریان راه اندازی کاهش پیدا کند.در مقاله مدار ستاره مثلث برای موتور سه فاز مثال های عملی در استفاده از تایمر در انواع مدارات پرکاربرد مانند مدار چپ گرد راستگرد موتور سه فاز بررسی می شود.

تایمر ستاره مثلث مدل YDS برنا :تایمر ستاره مثلث دو رله ای برنا الکترونیک جهت راه اندازی موتورهای، روتور قفسی با تبدیل ستاره به مثلث مورد استفاده قرار می گیرد. تایمر ستاره مثلث برنا قابلیت تنظیم زمان راه اندازی ستاره در رنج 3 تا 60 ثانیه را دارد. این محصول دارای دو رله تک کنتاکت مجزا و یک چراغ سیگنال جهت نمایش وضعیت مثلث DELTA می باشد. این تایمر دارای تاخیر 50 میلی ثانیه ای ، بین قطع کنتاکتور ستاره و وصل کنتاکتور مثلث است.طرز عملکرد تایمر ستاره مثلث برنا الکترونیک:نحوه عملکرد تایمر ستاره مثلث برنا الکترونیک به این صورت است که ولتاژ تغذیه را به ترمینال های A1 و A2 اعمال می کنیم. در این حالت رله ستاره عمل کرده و زمان سنجی آغاز می شود.بعد از سپری شدن مدت زمان انتخاب شده توسط پیچ DELAY رله ستاره قطع شده (کنتاکت داخلی 15 از 16 جدا می شود) و پس از 50 میلی ثانیه رله مثلث عمل خواهد .

تایمر ستاره مثلث برنا الکترونیک از دو مدار زمان سنجی جداگانه استفاده می کند، یک مدار با زمان متغییر برای کنترل کنتاکتور ستاره (قابل تنظیم توسط پیچ DELAY) و یک مدار با زمان ثابت 50 میلی ثانیه برای پیشگیری از همزمانی وصل کنتاکتورهای ستاره و مثلث. این فاصله زمانی برای اطمینان از قطع شدن کنتاکتور ستاره ، قبل از وصل شدن کنتاکتور مثلث می باشد. یک ثانیه بعد از قطع تغذیه، تایمر آماده کار مجدد می باشد.
 • تایمر ستاره مثلث دو رله ای آنالوگ:

 • قابلیت تنظیم زمان راه‌اندازی ستاره از ۳ تا ۶۰ ثانیه

 • دارای یک سیگنال جهت نمایش وضعیت مثلث

 • با ولتاژهای تغذیه۱۱۰،۲۲۰ و ۳۸۰ ولت متناوب

 • ۵۰ میلی ثانیه تاخیر بین قطع کنتاکتور ستاره و وصل کنتاکتور مثلث

 • دارای دو رله یک کنتاکت مجزا

مشخصات فنی:


 • فرکانس شبکه: 504 5 هرتز

 • تاخیر بین باز شدن ستاره و بسته شدن دلیا: 50 میلی ثانیه

 • رله خروجی: دو رله تماسی Single-C/O

 • تلفات داخلی: حدود 3 وات

 • زمان تاخیر ستاره: 3 تا 60 ثانیه قابل تنظیم توسط دسته پتانسیومتر DELAY

 • ولتاژ تغذیه: 220 VAC + 10٪

 • جریان تماس: 6A 220 VAC- 6A. 28 VDC